Tổng hợp 17 tư duy của người giàu

Khi nói về đề tài làm giàu thì nhiều người nghĩ ngay: " Nếu làm giàu dễ ăn như vậy thì 90 triệu dân VN không có ai nghèo!" Sự thực là người giàu họ khác giới trung lưu & hạ lưu bởi tư tưởng.
Tư tưởng tạo nên hành động > Hành động tạo nên kết quả. Dưới đây là tổng hợp 17 tư duy của người giàu so với người nghèo.
Lưu ý: Ở đây không có ý chê bai những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ muốn nhấn mạnh điểm khác nhau giữa 2 tầng lớp và chính bạn chứ không ai khác là người quyết định tương lai, số phận của mình. Trong các kỳ sau RichDadBlog sẽ phân tích chi tiết hơn từng tư tưởng thịnh vượng này.

Tư tưởng 1:  Làm việc để giàu
Xem giải thích tại đây: http://dayconlamgiau.vnblogger.org/2013/07/lam-viec-theo-cach-cua-nguoi-giau.html


Tư tưởng 2: Làm chủ số phận, xem bài viết về chủ đề này tại đây:


Xem bài viết nói về sự ngưỡng mộ người thành đạt tại đây


Xem bài ton vinh giá trị bản thân ở link này

Xem chủ đề về tạo ta nhiều nguồn thu nhập tại đây

Older Post:

Newer Post: